Om Rune Nyström AB

Företaget grundades redan 1950 av Rune Nyström. Vi är ett familjeföretag från Nyköping som under årens lopp utfört många entreprenadprojekt, både stora som små. Oavsett vilket typ av jobb har vi från början haft målsättningen att sätta kunden i fokus.

Vi har utfört markprojekt på allt ifrån motorvägar, flygplatser, golfbanor till skogsvägar, dikesrensningar och industritomter. Rune Nyström AB hjälper endast företag i Nyköping och Mälardalensregionen.

Våra Entreprenadtjänster

Rune Nyström AB utför alla vanligt förekommande arbeten inom Entreprenad, Schaktning och Tunga Transporter

Vanliga tjänster är

  • Markentreprenader
  • Schaktning
  • Grävning
  • Dikesrensningar
  • Hyr ut Entreprenadmaskiner:
  • som t.ex. Dumprar, Bandtraktorer & Grävmaskiner
  • Tunga Transporter

Rune Nyström AB är medlemmar i branschorganisationerna Maskinentreprenörerna och Sveriges Åkeriföretag, är kollektivanslutna, samt innehar erforderliga entreprenadförsäkringar och F-Skattsedel.

Välkommen till Rune Nyström AB och kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i ditt nästa markprojekt.